2012年1月25日星期三

貴租難捱

雖然赤口,新年流流亦要拜個年,祝各位行運一條龍,最緊要生意興隆。

新聞話銅鑼灣零售加租,戲院被名牌以二十倍租金趕走。雖然銅鑼灣區下年有大型商廈落成,但有唔少公司捱唔住中環,紛紛流向銅鑼灣,租金高踞不下。香港租金之貴,即使最賺錢嘅電腦公司,都話頂唔順,唯有向東發展,搬去鰂魚涌或者觀塘,結果東區食肆熟口熟面,全部 IT人。

聽講O記亦捱唔住利園嘅貴租,即將搬去太古坊。O記嘅水頭充足,都話頂唔順銅鑼灣,真係不易居。仍响銅鑼灣有HDS,佢哋賺錢唔少,人數又有限,金融客多,貴啲都無所謂。

記憶中,豬扒曾經一度中環核心地帶花園道,亦回歸太古城。回想幾年前,HP亦曾經一度亦响中環中心,後來約滿即刻搬返太古城。IT公司高層特別鐘意飛來飛去,港島東隅酒店房租貴得驚人,Sugar Bar日日爆滿。

據剛响九龍灣搬大屋嘅FalconStor老總Carlo話,九龍灣甲級商廈供應極為緊張,經營數據中心嘅Atos亦在同一大樓,本港IT公司多數以銷售或支援為主,交通不便,好難搬去數碼港,好似咪記唔少同事,其實响屋企返工,平日唔多碰面,平日用 UC 保持聯絡。

記憶之中,只有好似高通同英特爾一類,仍有資格留中環打躉,「單記」仍响其實係灣仔嘅中環廣場,隔離鷹君有思科。

2011百花齊放 得獎方案反映市場走趨

2011年可說是顛簸的一年。一方面,多場嚴重天災或事故,令各國企業蒙受重大損失;然而另一方面,2011也是本港以至全球ICT業界積極發展的一年,尤其儲存、雲運算、流動設備、虛擬技術等範疇,均錄得明顯甚至爆炸性增長。

儘管全球經濟增長不樂觀,削弱了IT支出的前景,甚至有市場研究機構預期,電腦硬件、企業軟件、IT服務,以及電訊設備和服務這些主要技術領域,其2012年支出增長勢將放緩,但隨著IT消費化(Consumerization of IT)抬頭以及雲運算服務的普及,數據量勢將進一步飆升,從而帶動備份儲存、重複刪除技術、保安、網絡優化等各方面的發展,為ICT界帶來更多機遇。因此2011年,IT Square編輯之選除頒發「企業資訊科技服務大獎」予IBM,以及由匯豐銀行蟬聯「最佳網上銀行夥伴大獎」外,亦分別從過去四季入圍方案產品中,殷選出共二十項表現至為出色的得獎方案。


甲骨文軟硬兼優連中三元

甲骨文向以數據庫見稱,今季不僅秉承數據庫機器的優勢,在伺服器及解決方案方面亦有出色表現。

Oracle SPARC SuperCluster T4-4乃新一代容錯伺服器系列。作為T3的後續產品,SPARC T4的主要改進部分,集中在單線程和加密運算性能上;其8核處理器備有晶片內置網絡功能,和加密加速器(crypto accelerators),加上運行Oracle Solaris,令此超級叢集系統得以提供卓越的關鍵任務效能,且具極高經濟效益。單顆T4處理器為8核心,較前一代T3的16核減少一半;然而每顆核心可同時執行8線程,與T3相比維持不變,但T4的單線程執行效率和性能卻是T3的2倍,因此T4整體性能佔優。SPARC T4伺服器更可提供先進的虛擬化架構,以進行Oracle Solaris實例(instance),及輕量的應用軟件虛擬化,助企業實時、安全地實現數據遷移。

另一得獎產品Oracle Exadata數據庫機器,其整合性平台,專門針對大型數據倉庫而設,提供一站式預設優化,及預先配置的完整數據倉庫配套。該產品內置了整合針對線上分析處理(OLAP)、數據採挖和統計功能的優化效能。而Oracle Exadata智能快閃緩衝記憶體,則能把熱數據無縫地轉移至Sun FlashFire卡,以解決磁碟隨機I/O的瓶頸問題而設,改善查詢效能與共時同作流程。與此同時,另一核心功能Smart Scans則有助負載平衡,將部分數據密集的工序下放至Exadata儲存伺服器,同時容許數據作業,尤其SQL的工序加以利用儲存伺服器和數據伺服器,從而提升整體效能表現。加上其先進的索引及聚合技術,有助大幅縮短儀錶板及報告查詢所需時間。配合Exadata Hybrid Columnar Compression壓縮技術,可在毫不影響查詢效能的情況下,提供高達10倍的壓縮比例。

全球經濟仍未穩定,企業更須謹慎應對。獲獎的甲骨文企業資源管理(ERP)方案E-Business Suite,囊括製造、分銷與財務管理等功能模塊,全面整合資訊,優化企業資源規畫與集中管理,且配合當地法規、會計標準及稅制預置報表,更可輕易整合甲骨文供應鏈管理 (SCM)方案。

為保持市場競爭力,企業尋求更準確實時的預測工具。甲骨文Demantra Demand Management以實時市場數據分析並預測,企業可迅速回應市場,令庫存成本得以降低。Demantra並能與Agile Product Lifecycle Management共享數據,協調企業各部門合作,並為產品生命周期各階段,提供最佳實務以促決策。


「HP QuickPage快‧易‧印」計畫無印量束縛更靈活

本地代管打印服務漸趨成熟,但一般僅針對大型企業,是次獲獎的「HP QuickPage快‧易‧印」印量計畫,則正好瞄準中小企市場,讓用戶按實際印量付費,且不設最低印量選擇;每月打印餘數可轉撥至下一期打印量結算日,最高可累積至6個月,高度彈性。「HP QuickPage快‧易‧印」更貼近雲運算的付費模式,以迎合中小企不同的打印環境。計畫更分別提供7款黑白、彩色及多功能HP鐳射打印機,同時備有無印量束縛、中印量及高印量3項計畫以供選擇,並全面涵蓋打印機硬件、原裝碳粉盒、安裝及維修保養服務;同時更配合操作簡便的InCommand網上平台,方便客戶實時監察打印量數據、訂購打印耗材,及要求維修服務。


Fortinet UTM企業級防火牆

網上保安威脅與日俱增,加上企業網絡結構愈趨複雜,一般多重威脅管理(UTM)系統難以確保網絡安全及效能。

Fortinet今年發布的兩款UTM設備,均整合了防火牆和入侵防禦系統(IPS),同時結合企業級進階應用基礎安全保護系統。FortiGate 3950B可提供高達120 Gbps的低延時防火牆效能,而FortiGate 3951B則內置存儲,並可擴展至100 Gbps的防火牆功能。兩款產品皆通過模組架構提高效能,整合全面的網絡和內容安全服務,將防火牆從簡單的「允許/阻止」功能,提升至超高性能威脅識別、預防,和落實至應用程式的防衛方針,並通過將內容感知技術,整合至防火牆,即使是來自可信網絡的威脅同樣能得以偵測。


NetApp OnCommand推動自動雲部署

NetApp以儲存起家,提倡統一儲存整合NAS與SAN,以應付愈趨複雜的儲存數據類型。得獎的OnCommand儲存管理軟件升級版,增設自動化運作、服務目錄、自助服務,以及服務分析,可令私有雲儲存部署與管理更迅捷。

OnCommand主打自動化運作,儲存政策可跟隨虛擬機動態遷移。管理人員利用服務目錄,可規劃諸如硬碟及RAID類型、可用性、自動精簡配置、備份頻率、復原點目標(RPO)及復原時間目標(RTO)等相關部署需求。基於此預建目錄的自助服務,則可令終端用戶經由自助網站選取所須服務等級,迅速執行自動化標準配置,毋須自行調配部署選項,可有效減低人手引入錯誤。


HP聯合儲存推動瞬捷企業

提及儲存,HP倡以全新的聯合儲存軟件HP Peer Motion,擴展其融合儲存組合,亦甚具遠見。

HP Peer Motion 軟件可於HP LeftHand及3PAR Storage Systems上運行,提供peer-to-peer儲存聯合功能,涵蓋虛擬儲存區域網絡(SAN)軟件設備,至中端及高端儲存系統。如此一來,企業得以在虛擬及雲運算環境下,透明地移動磁碟系統間的應用程式工作量。企業亦可藉聯合資產管理,在儲存資產進行更新時,消除停機時間或服務中斷的機會。

另HP P10000 3PAR Storage Systems亦在公用網雲及私有雲上,提供IT即服務(IT-as-a-Service)的企業IT交付;而HP 3PAR V-Class則以關鍵任務為本,乃HP VirtualSystem及HP CloudSystem解決方案的核心技術,可整合軟、硬件及服務,以加快部署。該聯合第一層級平台,適用於虛擬及雲運算數據中心,可同時可在單一高效能陣列,同時支援混合及多租戶的工作量。HP 3PAR Gen4 ASIC更可整合複雜的交易及虛擬應用程式部署,自行將多種工作量分配至不同儲存資源或儲存系統。


RightFax 10新增多款模組優化功能

商業文件逐步走向數碼化,傳真亦不例外。是次獲獎的Open Text RightFax具模組化功能,專門針對高傳真量或企業級用戶。新版本RightFax 10新增多個模組,其中的PDF模組可透過OCR辨識技術,讀取傳真的文字內容,只須配合另一新增模組「Searchable PDF」,即可針對傳真內容進行關鍵字搜尋、文件管理及編制索引,大幅簡化數據搜尋和歸檔程序。新版本並加入了Barcode Routing、業務可持續性,和加入支援Office 2010等優化功能,同時針對企業最常採用的CRM、ERP、EMR或HER系統和市面上絕大多數文件管理系統,提供專屬整合工具,深明企業所需。


EMC Greenplum迎海量數據

海量數據乃2011年最熱門的IT議題之一,EMC獲獎方案EMC Greenplum HD企業版軟件,針對用於數據密集型分散式應用的Apache Hadoop開源軟件的配送、整合和支援,為企業提供實時海量數據處理功能。

透過保持Hadoop介面的兼容性,Greenplum可進行快照和廣域複製,並可利用原生網絡檔案系統(NFS)介面,進行簡單的數據載入和存取;此外,更可提供端到端的管理性,包括簡單的叢集部署、自動故障檢測和通報、多網站管理,以及輪流升級,同時還可帶來兩到五倍於Apache Hadoop標準組合版的性能。同期推出的Greenplum HD數據運算裝置,乃結合了Hadoop和EMC Greenplum數據庫,為全球首個專為處理結構性,和非結構性數據而設的高效率Hadoop數據協同處理裝置。


Check Point R75實現3D保安

硬件刀鋒早已滲透市場,軟件刀鋒亦開始抬頭。是次獲獎的Check Point R75包含四款軟件刀鋒,分別提供應用控制、身份辨識、防資料外泄,以及流動訪問的保護。R75可在確保企業網絡安全下,容許員工自由使用Web 2.0工具;其資料防泄密(DLP)刀鋒整合了Check Point的UserCheck技術,讓員工可參與糾正過程,並讓IT管理人員能據風險水平,及使用者需要來制定應用使用政策;通過掃描電郵和Web,防止敏感資訊外泄,同時阻止潛在的違規行為。此外,R75無縫地整合了Active Directory,以支援企業實施基於身份認證的保安政策。


IBM全力推動雲運算

作為雲運算基礎的基建即服務(IaaS),乃現階段雲運算市場之重心。IBM雲運算服務涵蓋私有、公共及混合網雲,其中,SmartCloud Foundation針對企業私有雲部署,提供基建即服務(IaaS),可快速創建及擴展虛擬機,並為實體及虛擬環境提供性能監控;新增平台即服務(PaaS) SmartCloud Application Services,可加速企業應用研發、部署,為雲運算帶來企業所需安全性與可控性;SmartCloud Solutions將以軟件即服務(SaaS)模式,融入IBM智慧商務、智慧城市等一系列方案;IBM SmartCloud Ecosystem則著眼雲端生態系統,聯手合作夥伴及ISV,推動各行業客戶走向雲端。

兼具軟硬件與解決方案,積極投身雲運算,IBM榮獲今年最佳企業資訊科技服務供應商,當之無愧。


SingTel ICT託管服務

託管服務可降低企業成本投入及管理負荷,近年備受追捧。獲獎的新加坡電信(SingTel)依託其MPLS(IP VPN)網絡優勢,託管範疇覆蓋融合通訊、應用加速、資訊保安、網絡、伺服器,及數據中心託管服務,全面照顧企業所需。其託管服務並針對現時流動運算需求,覆蓋包括流動保安、收費計畫設計、流動軟件合作研發等。另SingTel更推出端對端PowerOn雲運算服務,包括頻寬、基建及應用等,又協同全球業務夥伴合作推出Federated Cloud服務,雲運算存取速度可獲十倍提升。SingTel更率先獲VMware vCloud Datacenter Services認證,虛擬化管理及保安皆屬VMware技術最高水平,可協助企業由實體或虛擬環境,向雲端過渡。高效全面,得獎實至名歸。


中信國際電訊靈活雲運算平台

中信國際電訊與Dell合作推出的雲運算服務SmartCLOUD,包括基建即服務(IaaS) SmartCLOUD Compute,與軟件即服務(SaaS) SmartCLOUD M@il,並整合中信國際電訊資訊保安套件TrustCSI,與TRUEConnect MPSL VPN連接優勢,並已獲VMware vCloud Powered認證,實力早被認可。

SmartCLOUD Compute資源池提供虛擬記憶體、儲存器、中央處理器、網絡及實體連接埠,並配有網上自助服務平台SmartCLOUD Compute Director,方便企業依據業務需求變動,靈活調度資源。SmartCLOUD M@il基於VMware Zimbra,員工可透過流動裝置,利用電郵、行事歷、文件共享等協同作業工具。服務並加入備份、複製及復原SmartCLOUD BRR,包括數據壓縮、重複資料刪除等。


匯豐商務網上理財服務持續創新

現時流動化當道,屢獲殊榮的匯豐商務網上理財服務也升級,由電腦拓至流動平台。等智能手機用戶可透過瀏覽器登錄「流動商業理財」,服務版面因應裝置型號優化。除基本功能外,更可隨時隨地轉帳至指定戶口、繳付登記帳單。用戶也可通過匯豐「匯視通」網上平台,以視像會議形式諮詢客戶經理,並能即時辦理認購申請。「中小企營商e導」資訊平台則以視頻講解借貸融資、進出口貿易、保險、外匯以及創業等系列資訊。除定期更新防毒軟件與防火牆外,匯豐網上理財服務也採用雙因素認證及SSL加密傳輸。管理者還可設置不同用戶權限,並通過電郵或手機短訊,即時獲悉帳戶交易活動。


匯豐網上證券交易借力流動化

企業專註關鍵業務之餘,也期望靈活拓展理財渠道。匯豐網上證券交易著重簡易操作,投資者以公司商務理財戶口,直接於流動裝置上發出交易指令,交易完成後即時接獲手機短訊通知。

匯豐網上證券交易支援「目標價買賣盤」、「雙向限價盤」、「止蝕盤」等指令,相比傳統銀行服務,不僅佣金較低,更接受廿四小時落盤。服務同時配備實時報價功能,讓用戶自由組合建立監視表,密切觀察價位走向,提示異動。緊隨客戶需求與技術發展,邁向流動平台,難怪匯豐銀行今年再膺編輯之選「最佳網上銀行夥伴」。


HDS VSP促儲存虛擬化

海量數據當前,加上IT預算緊縮,企業未來儲存策略將更重效率。HDS率先提出以儲存控制器作儲存虛擬化,其獲獎的3D高端儲存平台VSP(Virtual Storage Platform)具備向上、向外及向深處擴展性能,運行速度較上一代快兩倍;控制器機櫃與儲存機櫃獨立,可靈活擴展,通過加設儲存控制器,便能支援多台伺服器。VSP具備動態分層儲存功能,可按數據存取頻率,自動於相適SSD、SAS或SAS硬碟遷移,彈性應對業務需求。VSP也全面支援VAAI,進一步提升現有IT環境下儲存效率,用戶不必耗時遷移大量虛擬機。


飛康VTL備份性能領先業界

隨業務數據量大增,磁帶備份恢復不僅耗時,設備老化亦易導致故障。飛康數據保護解決方案V7版,搭配持續資料保護CDP,虛擬磁帶庫解決方案VTL可提供D2D2T(Disk-to-Disk-to-Tape)備份。VTL能虛擬近60款磁帶庫及30餘種磁帶格式,支援高達10Gb iSCSI 以及8Gb光纖傳輸,並可擴展至8個HA節點,視為單一邏輯設備管理,備份時間大為縮減;Intelligent Read-ahead技術,100TB數據11.6小時即可復原。

VTL利用SIR(Single Instance Repository)技術比對寫入數據,能於企業及其分支範圍內實現全域冗餘刪除,避免因傳輸重複數據而降低網絡效率,節省頻寬及儲存成本;同時更支援8個SIR節點的N +1叢集,分散作業負荷,也避免單點故障。


Riverbed Steelhead深化廣域網絡優化

雲端應用於廣域網上的延遲率令企業難以忍受,獲獎的Riverbed旗艦產品Steelhead由硬件設備走向虛擬平台,乃至雲端的RiOS 7.0。

RiOS 7.0優化IPv6數據之餘,也支援優化UDP協定,以及廣泛用於企業虛擬桌面平台的ICA協定,不僅可加速基於UDP的VoIP、統一通訊、高速檔案傳輸與災難復原,亦能為利用VDI的企業員工,加速數據於兩端來回傳遞。新版本也針對HTTP視頻串流,包括Flash與Silverlight,採用流量拆分技術,單一串流可同時服務多個用戶,並能將串流儲於Steelhead設備,按需重播,減少重複數據對頻寬消耗。網絡性能管理亦是RiOS新增功能,預載Cascade Shark程式,通過遠端Steelhead蒐集並分析數據,可直接於Cascade Pilot介面監控並處理網絡故障。


九倉電訊IP通訊方案 專注中小企

舊式PBX系統與通訊應用追不上擴展,惟部署大型統一通訊方案又恐加重負擔,是次得獎的九倉電訊IP通訊解決方案,則專門針對中小企需求。該方案搭載思科UC320統一通訊系統,透過VoIP協議,連接至九倉Smart IP Trunk SIP平台,數小時即可完成配置,整合話音與數據。

方案於亞洲市場率先引入思科UC320,除直接撥入、線路組別管理、來電服務臺、會議、WiFi IP電話等功能外,亦專為中小企設計靈活應用。客戶毋須繁複登記步驟,即可從一百個電話號碼中自由選擇,並自行管理個人號碼;留言錄音可自動轉送至指定電郵帳戶。


Symantec Endpoint Protection 12針對虛擬環境保安需求

企業步向雲運算及虛擬環境,網絡保安愈趨複雜,得獎的Symantec Endpoint Protection 12中小企業版,正好針對目前大量針對性的精密攻擊,確保企業網絡固若金湯。

新版本引入了自家開發的社群及雲信譽技術Insight,可自動識別具信譽且值得信賴的檔案,然後把它們納入「白名單」。Insight的數據庫更會自行運算每個檔案的信譽得分,在執行病毒掃描前已進行分數檢測,免除每個端點上重大的掃描活動,進而大幅減少病毒掃描引致的系統負擔達七成。此外,而行為信譽混合引擎SONAR亦能監控運行在應用程式的可疑行為,配合入侵防禦系統技術,在電腦受損前阻截網絡層面上的攻擊,確保企業端點防護。新方案更可支援Linux及虛擬環境,能自動識別和管理虛擬機器,直接與 VMware的防護API整合,以掃描在離線VMware圖像裡的惡意程式。

2012年1月18日星期三

電訊大作戰

上星期最多人談論,當然係諾記舊老總去咗HKT做其首席市場總監,即係電訊盈科上市後變番嘅香港電訊BT。Bruce Lam做諾記有聲有色,而家去電盈,可能有兩個啟示,首先諾記唔易做,另外電盈流動電訊可能即將大搞作。電盈管理層大變,亦預示下年電訊業,好戲連場。

全球電訊商嘅兩大焦點,分別係流動電訊及雲運算。香港係全球流動電訊競爭最劇烈城市。舊年HKT嘅BT上市,文件披露市佔率係百分之十二左右,亦無公佈Arpu,以全港五家計,呢個數字唔多理想。

二OO二年,HKT出售 CSL俾澳洲Telstra,短暫退出流動市場。二OO五年,P仔買番Sunday,當時全港流動市場滲透率只有百分之一百一十,舊年OFTA公佈港流動電訊滲透率約係百分之一百七十五,每名港人擁有一點七部手機,即係每名港兩擁有半部手機;同期3G用戶增長咗超過十倍,二O一一年超過六百六十幾萬,表面好似係強弩之末,點知過去一年,平板同智能電話迅速冒起,流動電訊原來高處未算高,仲有大把增長空間。

舊年和電公佈上半年盈利上升三成半,CSL仍然持有本地最多流動頻寬,Arpu理想,擴充能力最強,從佢哋客戶中心豪裝程度,行過仲似為名牌店,就知道幾揼本,最近又打M2M市場,動作多多。

舊年,國際電訊業大搞雲運算。電盈舊年推出雲運算嘅uHub,可謂電盈唯一嘅雲運算儲存破席。電訊公司本身唔少數據中心,HKT仍佔本地寬頻約六成半市場,應有條件搞雲運算,但一直無乜動作。雲運算係電訊商摰愛,除咗賣線同埋有數據中心,亦有大把增值服務。Tom Chan過檔商業部門後有乜搞作,擔定凳仔。

雲運算起飛 Brocade冀邁進光纖網絡年代

2011年,本港正式進入雲運算年代、IT消費化(Consumerization of IT)抬頭,總的來說,無論在消費性電子和商業市場都有長足發展。踏入2012年,相信市場將可見更多突破性發展。

新一年,Brocade亦有新管理層上任,香港、台灣與澳門區總經理施龍馨在IT界有廿多年經驗,入職Brocade前曾於多間IT巨頭任職,包括HP及Cisco等,因此對今年大技術趨勢亦有一番見解。「隨著雲運算的起飛,加上BYOD(員工自攜裝置,Bring Your Own Device)愈見盛行,可預見未來數據流量必然暴升,但同時亦引申出不少保安憂慮,企業需要一個更堅固的網絡,因此2012年可謂『Year of the Fabric』(光纖網絡年代)。」

BYOD漸成氣候

提及BYOD,施龍馨認為由企業提供電腦的做法將逐漸成為歷史。「以我為例,身上就有兩台iPhone和一台平板電腦,方便在路上隨時收發電郵和管理檢閱公司文件。」

事實上,愈來愈多企業允許,甚至鼓勵員工攜帶自己的消費性電子設備,進入工作場所和存取企業應用。施氏相信,這趨勢可促使企業提升應用的可用性,從而使員工隨時隨地皆可使用,同時亦將大幅削減企業的購置成本,因此很可能改變未來企業IT設備購置模式。智能手機或平板電腦的普及,將助長這趨勢,並帶動虛擬桌面基建(Virtual Desktop Infrastructure,VDI)、無線網絡和端點安全方案需求的增長。

然而,此趨勢亦致令IT部門將面對更大風險的問題。另一方面,個人電腦與筆記簿型電腦製造商也將因此而要面對更艱難的市場境況。施氏相信,市場在2012年,將因這個趨勢而蒙受至少一次重大的資訊保安災難,進而警醒企業在開啟網絡大門前,必須建立妥善的安全程序。

此外,施氏指IT消費化今年亦將持續發展。伺服器虛擬化的成熟,固然代表硬件的重要性趨降;地產及能源成本攀升,以及企業期望降低資本支出,亦表示虛擬化策略將滲透所有企業,而經營主管將更關切企業本身,是否已擬定妥善的相關計畫。

傳統的企業所有(Enterprise-owned)用戶端將變得過時,取而代之的將是虛擬化,甚至託管環境,藉而透過採購較低成本的硬件來減少總擁有成本(TCO)。正確運用這種策略的企業將獲益不淺,但須確保所有虛擬環境仰賴的網絡基建,能全面滿足相關功能要求,否則將衍生無數問題。

區域網絡(LAN)更具智慧

施氏並預期,因消費者日益依重智能手機及平板電腦,加上統一通訊(Unified Communications)市場到2015年可望增長3倍,區域網絡勢必得加快腳步才能緊貼市場需求。故此,2012年將是區域網絡「增長智慧」的一年。他指出,傳統網絡環境將無法繼續承受龐大壓力,高效能應用如視訊串流、IPTV、即時影像傳輸,和遠距學習等將因而受到衝擊,甚至使生產力、盈收與品牌聲譽下滑。

施氏相信,到今年夏季,即可看到LAN方案以更實惠的價格,增添多種企業級功能。這種層次的創新,將讓企業擁有更簡單、更具效率的網絡架構,不但能符合現代商業需求,更可革新泛區域網絡的工程建構方式。

至於雲運算方面,去年不少企業已開始逐步邁向雲運算,這種務實的採用模式,今年亦勢將延續下去。只是隨著科技業以外的企業踏足雲運算服務供應(Cloud Service Provision),相信市場將有新營收產生模式出現。

施氏形容,全球經濟下滑,企業力求每項資產皆能發揮最大效益,故將有愈來愈多企業尋找方法利用其數據中心提供雲運算服務,作為額外的營收流。欲把握這個新興市場商機的企業,將須擁有適當的數據中心架構,也就是高度虛擬化的光纖網絡(Fabric-based)拓樸,以提供符合嚴格服務水平協定的可靠程度與效能。

邁進光纖網絡年代

「海量數據(Big data)乃去年頭號熱話,此趨勢亦將於今年延續下去。」施氏稱,涵蓋儲存環境到以太網的整體性數據中心光纖網絡,將是今年的重大趨勢。

事實上,以上預測全建立於此一論點上。施氏闡釋,指採用光纖技術架構將成主流,他們已透過扁平、可靠且高效的網絡,實現簡化管理和提升營運靈活性等不同效益。

「光纖技術架構的成功和普及,將為革新數據中心設計帶來概念,並且將為先前提及的各項預測奠下基礎。」他堅信,光纖網絡將引發革命性的網絡設計,同時亦將改變網絡面貌。

面對急速的市場轉變,施氏透露Brocade未來將進一步擴展其渠道夥伴覆蓋,同時致力增長以太網絡市場;SAN產品早已是Brocade獨大,今年,Brocade將積極提升市場對IP產品的關注。

StruxureWare簡化數據中心管理高效更環保

作為全球金融貿易樞紐,香港對數據中心的需求有增無減,加上近年雲運算崛起,本地數據中心的發展更是一日千里,如何突破IT與設施之間的障礙亦是一大課題。

施耐德電氣數據中心信息技術事業部副總裁趙啓文指出,指目前走趨,及至2050年,全球的能源需求將飆升為現時的2倍。「除了數據中心數目增加,虛擬技術亦是能源需求攀升的主因之一。打從2009年起,虛擬技術漸趨成熟,以往閒置的伺服器運算資源,如今透過虛擬技術得到更佳的分配,為企業省卻不少CAPEX(資本支出)。然而每台伺服器工作量增加,耗能亦會相對地提升。此外,數據中心和IT基建的增長,亦意味著管理上愈趨困難。」

有見及此,施耐德電氣遂推出StruxureWare數據中心管理平台(StruxureWare for Data Centers)綜合管理軟件,以滿足數據中心實體基建設施各方面需求,從而擴大可用性與效率。

軟件模組統一數據中心管理

施耐德電氣亞太日本區及大中華區數據中心軟件部總監倪志成表示,「傳統數據中心環境一直依賴零散的管理工具,要求專業知識和經驗,通過專門軟件管理介面才可獲取所需資訊,管理門檻甚高。而StruxureWare數據中心管理平台則為數據中心管理人員提供工具套件,令他們能統一存取並管理IT機房、樓宇電力和電能品質管制、設施和數據中心製冷,以及實體安全等不同領域。該管理軟件模組可提供全面且精確的即時數據,讓數據中心管理人員為數據中心進行管理。」

StruxureWare數據中心管理平台,結合了施耐德電氣的數據中心基建管理(DCIM),和數據中心設施管理(DCFM)軟件工具,可提供數據收集、監控、自動化,以及規劃和實施等功能。其中,StruxureWare數據中心軟件模組(StruxureWare for Data Centers management software suite)可提供一系列的軟件工具。StruxureWare數據中心管理平台的監控模組(Monitoring Suite),便可提供一系列核心選項,範疇包括實體設施和數據中心系統電力系統、製冷系統、安全系統,和IT基建設施元素的即時視覺化、通知及報告,而監控模組則包括StruxureWare Central。

StruxureWare Central乃InfraStruxure Central的下一代模組,可兼容多個廠商的基建軟件系統,為複雜的IT實體基建設施,提供統一的管理介面及分析功能;可與樓宇、電力、企業和網絡管理系統交換資訊,確保高效的管理,提高能源和成本效益。目前,可供Blackberry和iPhone智能手機使用的新版StruxureWare Central已上市。數據中心管理人員即使身在外,亦能和StruxureWare Central的桌面電腦用戶一樣取得主動警報、警報記錄、對設施進行分組以及查看感測器的資料。

新增智慧手機版本

此外,StruxureWare數據中心管理平台的營運管理模組(Operations Suite)承襲了數據中心基建設施管理框架,能提供具延展性和容錯功能,透過整合資訊匯入總介面和智慧手機,控制數據中心管理各個層面,包括資產和容量管理。該框架可為數據中心的未來擴展提供預算,同時也可預測擴展將對設施各方面可能產生的影響。軟件還可查看數據中心的關鍵績效指標(KPI),有助針對服務等級協定做決策,同時有效控制營運成本。

StruxureWare數據中心管理平台在管理介面方面,可為用戶提供更高透明度,包括詳盡的電源和製冷介面,以及整體數據中心,及單一地點能源管理相關的更高層次檢視;管理介面更可同時顯示多個地點的狀況,讓客戶對能源管理措施進行相應比較及整體協調。

StruxureWare Central 7.0版、供iPhone 和Blackberry智能手機用戶使用的StruxureWare Central手機版,以及StruxureWare營運管理套件(StruxureWare Operations)7.0版,均已在全球上市。其他StruxureWare數據中心管理軟件將在短期內陸續上市,並將通過不斷的改進以滿足數據中心及設施專業人員的不同需求。所有StruxureWare數據中心管理模組全新產品及升級,都將繼續保持與現有InfraStruxure管理軟件模組相容。

Autodesk推動BIM邁向雲端

近年綠色建築已由概念向實踐轉化,推動建築訊息模擬技術BIM (Building Information Modelling) 全球發展。

BIM雖能優化施工流程及效率、節省成本,但因涉及工程參與各方乃至各階段,且模擬分析須耗費大量運算資源,實際應用頗為複雜。BIM若與現時流行之雲運算技術結合,不但可大幅減輕數據運算負荷,更能於單一平台內協調與共享,有助加速BIM推行。

BIM整合雲運算

Autodesk向為BIM推動者,深明與雲運算整合的優勢,早前更宣布收購雲端BIM解決方案供應商Horizontal Systems。Autodesk香港及澳門地區區域總監李煥明表示,其產品Horizontal Glue可利用逾40種3D格式,令用戶隨時隨地存取專案生命周期內多學科資料,為跨領域協作提供模型協同與數據共享,計畫將逐步與Autodesk BIM for 360方案整合。Autodesk 360 for BIM包括Vault Collaboration for AEC以及Autodesk Buzzsaw,乃是整合雲運算、流動優勢,與BIM之協作與數據管理方案。

Tecton Limited總監黃誌權先生認為,Autodesk BIM產品整合Horizontal Systems,不僅令操作更為簡易,也強化BIM功能。「綠色建築概念貫穿整個建築生命周期,即包括設計、建造、營運、維護及清拆,項目本身也牽涉建築設計、能源優化、水電管線敷設,甚至管理與維修保養。這令BIM也須整合以往互相孤立的團隊合作,以及生命周期不同環節,透過雲端整合分散訊息,改善跨領域協同作業與溝通。」

建築生命周期資訊共享

故而現時BIM運用不僅關注高速交付項目,也進一步思考BIM數據儲存管理與流動,讓多元訊息可為建築生命周期各階段共享,不僅可進行全方位檢視及分析,避免施工碰撞,管理及維修時也毋須翻查大量圖紙,即能迅速經由雲端獲取所須訊息,定位問題所在。

「利用雲運算技術,BIM能以單一平台整合多元數據、終端乃至多方協作流程。目前業界處於資訊保安考量,仍普遍傾向採納私有雲。」

李煥明說,Autodesk早已開始布局雲端策略,兼重雲運算與流動終端。去年相繼推出如AutoCAD WS、SketchBook Pro等基於雲端的流動應用,用戶毋須攜帶專業設備或繁重圖紙,可即時利用流動終端瀏覽、繪製乃至展示共享;Autodesk Subscription雲端服務並可利用雲運算資源,減輕彩渲與模擬分析壓力,即使跨越團隊與地域,亦能透過雲端數據交換,改善以往低效率協作模式。

李煥明也介紹區內BIM發展,認為未來可通過e-Submission交付並審核設計,並指本港及國際市場對BIM人才需求攀升,掌握BIM無疑可增強競爭力;本港大專學院業已將BIM納入課程,房屋署更要求於2014年內轄下項目全面采用BIM技術。新加坡政府則對BIM項目提供資金支援,預計於2015年公共建築及私人屋苑均可BIM化。

Autodesk日前與清華大學簽訂為期三年的合作備忘錄,為其研究及制定中國建築信息模擬技術標準(CBIMS),提供技術、培訓與推廣等支援。

香港和記電訊與Vodafone正式合作

隨去年年末Vodafone與香港數碼通(SmarTone)七年協議終止,和記電訊日前宣布,同Vodafone於本港正式展開策略性合作。2009年,和記與Vodafone即在澳洲合併為Vodafone Hutchison Australia(VHA)營運,惟去年因訊號質素問題,招致大量客戶流失。

Conexus成員聯手Vodafone

Conexus Mobile Alliance系由亞太區流動網絡供應商於2006年組建,成員包括和記電訊、台灣遠傳、日本NTT Docomo、新加坡StarHub、泰國TrueMove、越南VinaPhone以及菲律賓SMART等。此策略性聯盟意在推動區內通訊服務與漫遊合作,旗下用戶可於成員流動網絡內享受國際漫遊計畫。Conexus Mobile Alliance並與Vodafone達成協議,聯盟成員可獲益與Vodafone合作,於當地市場使用Vodafone品牌、服務甚至設備。

和記電訊香港控股營運總裁龍佩英表示,與Vodafone合作,即屬與Conexus Mobile Alliance所簽訂協議部份,和記也同時參與Conexus Mobile Alliance成員間協作。

此次合作將強化和記企業客戶語音及數據通訊服務,包括代理Vodafone流動通訊裝置及Vodafone Global Enterprise企業通訊管理方案;雙方亦計畫推出流動應用等新服務。

「智能裝置功能愈趨多元,已然成為流動辦公首選,推動數據業務需求飆升。員工在外公幹,僅語音通訊勢必難以滿足工作要求;但數據漫遊收費不菲,不少用戶寧願關閉服務,工作與聯絡不便,企業無法受惠流動優勢。透過策略合作,可改善企業用戶流動通訊體驗。」
龍氏稱,和記與Vodafone夥伴關係,不僅拓展客戶群,也令和記數據漫遊日費計畫延伸至新地點,提供全港覆蓋最為廣泛的數據漫遊服務,「用戶現可於52個地點65個網絡內享受服務,預計價格也會有下調空間。」

Vodafone Global Enterprise亞洲及非洲區總監Stevan Hoyle強調:「跨國企業亟須水準一致的通訊服務與支援,並將日益複雜的通訊及管理方案化繁為簡,通訊支出的可預測性也愈受重視。Vodafone Global Enterprise著眼跨國企業通訊需求,不但可提供模式簡明的通訊與數據漫遊服務,Master Services Agreement並能簡化繁複合約商談及簽訂,單一合約於全球範圍內提供一致服務。」

龍氏亦表示,或有望於年內推行4G服務,但仍須評估本港4G通訊終端進展。雖於香港暫未有動作,和記去年已夥拍中興通訊,在奧地利鋪設LTE/ HSPA+網絡,並於瑞典部署TDD/FDD LTE網絡。

2012年1月11日星期三

賭城風雲

美國賭城又到每年一度嘅CES消費電子展,內華達經濟麻麻,2006年開始賭業收入就一直下跌,佔整體收入愈來愈少;雖然酒店入住率唔曳,始終旺丁唔旺財。目前內華達賭業,佔整體收入不足四成,賭場數目亦一路減少。

好彩賭城依然有唔少大會議,年頭CES係其中之一。舊年主打係3D電視。今年CES唔少廠商趁機推英特爾以Ivy Bridge代號處理器嘅Ultrabook,號稱更輕、更薄、續航力更長,講真啲其實係一部進化版Netbook。蘋果iPad同Android平板橫掃之後,Netbook市場一夜消失於無形,如今以Ultrabook救市掂唔掂,令人懷疑。

但Android平板主要係 ARM處理器天下;高通、TI同 Nvida等三家廠商鼎足而立,加上價錢真係可以好平。平板好處係方便攜帶,起動快捷,操作方便,搜尋資料玩遊戲查地圖,甚至煲劇,記錄簡單筆記及覆貓,實在無得彈,而絕大部分人大部分時間,只係閱讀內容或消費資訊。用平板製作內容,的確無咁方便,PC唔會消失,不過重要性已經大減啫。

Intel話成立咗三億美元嘅基金,力推Ultrabook重新振興PC市場,如果唔係一廂情願,就可能自欺欺人。PC被平板或 iPad取代功能,係大勢所趨。

今年亦係咪記最後一屆參加CES。咪記嘅XBox及手機生意,真係唔值得花咁多錢,PC就留番廠商同埋英特爾繼續努力,今年Steve Ballmer最後一屆代表咪記作主題演講,佢响消費市場,係唔係已意興闌珊,且拭目以待。

思科重本投資夥伴主導策略 銳意打造「未來思科」

近年,本地流動裝置使用率飆升,加上社交網絡和雲運算的崛起、視訊和視像會議亦漸趨普,大幅提升用戶對網絡及連接性的需求。

思科向是網絡及通訊範疇巨擘,不過市場需求激增,加上各區域市場方針有別,因此渠道夥伴合作亦是關鍵一環。早前,思科便於其夥伴主導網絡會議 (Cisco Partner-Led Network Conference)上,宣布將於全球投資7,500萬美元,推動其夥伴主導策略;其中,1,500萬美元更將投放於亞太、日本和大中華區,以發展新渠道計畫、售前支援、市場營銷和獎勵計畫,從而鼓勵夥伴拓展中端市場和小型企業業務。

夥伴主導助建「未來思科」

夥伴主導乃思科一個具延展性的進軍市場模式,而亞太區推行的夥伴主導模式,則會按區內不同客戶群的需要而訂立,根據本地業務情況,為夥伴主導銷售模式提供靈活性,如協助主攻對服務和整合需求高的客戶群組的合作夥伴,透過協作銷售模式,進一步拓展中端市場;而另一方向,則協助以中小企客戶為對象,並依賴思科產品、支援及盈利能力的夥伴,於這極具潛力的市場取得增長。與此同時,思科亦銳意透過業務重組、精簡架構、重點發展包括路由器、交換機與服務、協作、數據中心虛擬化、網絡架構、以及視像五大核心業務重點,構建「未來思科」(Next Cisco),成為更有效率及以客戶為本的思科。

思科大舉投放其夥伴主導策略,此舉相當合理。目前,思科超過八成業務均屬透過渠道夥伴達成,比率如此之高,難怪思科全球夥伴主導副總裁 Andrew Sage 亦稱,「夥伴主導策略,是『未來思科』不可分割的一部分。因此我們將更專注為思科和渠道夥伴發掘業務增長的商機,同時亦為促進中端市場和中小型企業市場增長,作出所需的投資、成立擁有國際視野和能力的環球夥伴主導專責團隊,促進所有夥伴主導覆蓋模式。」

智慧型價值鏈

據悉,思科今年的夥伴主導主要方向,包括建立夥伴主導市務計畫(Partner Led Marketing Engine)、透過虛擬化資源加強銷售的覆蓋、推出新系統支援延展和簡易性等;而思科亦於去年11月,與300個渠道夥伴進行售前技術支援試驗計劃,並計畫於未來6至9個月,為投資於中端市場的合作夥伴,提供針對性優惠和獎勵,以及於2012年財政年度第3季,推出「夥伴360夥伴關係管理 (Partner 360 PRM)」,以全新模式推行協作式銷售。

事實上,自成立以來,思科一直強調渠道合作夥伴與客戶間的價值鏈(value chain)。

「思科擁有的是知識資產、數據分析和智慧自動化的技術,透過與渠道夥伴和客戶之間的互動,累積了25年的行業經驗,當中包括提供逾9萬份技術文件及逾4萬份自助支援文件,每年錄得600萬項客戶互動,而客戶社群每月亦貢獻多達25,000份文件。」思科亞太、日本和大中華區思科服務副總裁Glen Cox透露,未來,思科將透過Collabortive Professional Services,透過公司的專業知識和自動工具,進一步協助渠道夥伴和客戶建立其智慧型價值鏈,達致三贏局面。

他相信,進一步加強渠道合作夥伴策略,透過授權和獎勵思科渠道合作夥伴,可為他們及中小企客戶,創造最大化價值和利益。

趨勢科技推新版OfficeScan

資訊科技消費化(consumeriztion)抬頭,不僅愈來愈多員工以個人裝置存取企業數據,就連企業管理層,亦每每使用平板電腦進行簡報或查看業務報表。個人數據與業務數據並存,兩者界線愈趨模糊,最頭痛的,莫過於IT部門。

「現今個人裝置效能愈來愈強勁,甚或比企業配給的設備更高效,致令不少員工情願以私人設備工作。然而個人裝置不比企業指定裝置,型號、配置方式五花八門,令設備管理複雜化。舉例說,假如員工遺失平板電腦,沒錯是有遙距刪除資訊功能,然而IT部門如何界定哪些屬於個人數據,哪些屬企業數據?」趨勢科技香港區首席顧問陳紹斌先生指,IT部門必須整合各種資訊保安解決方案,否則不論資訊科技管理,或是解決方案之間未能妥善銜接的資安漏洞,都可能造成企業資訊保安管理的失誤。

整合式資訊保安與管理

據趨勢科技最新一份調查顯示,凡服務對象超過200名用戶的資訊科技部門,都有資訊保安產品增加過快,且缺乏整合的問題,部分企業甚至部署多達十多種軟件,而每一款軟件均有各自的目錄、系統管理主控台及伺服器。有見及此,趨勢科技遂發表新版 OfficeScan、Mobile Security與 Data Protection等解決方案的強化功能,提供整合式資訊保安、資料保護與行動裝置管理能力,以降低管理用戶、資料與電腦糸統的成本和複雜度。

OfficeScan端點安全架構,為企業落實單一用戶端與管理基礎架構、單一供應商供軟件更新和升級,以及更有效集結全企業網絡威脅情報,從而達成更高的資訊透明度和保安管制。陳紹斌稱,新版本的用戶端除較前更輕巧,在管理上亦有所提升,並且整合了資料外泄防護(Data Loss Prevention,DLP);其中,逾八成病毒資訊均集中於Smart Scan Server進行中央化管理。此外,新版本並提供基於widget的儀錶板,同時可支援IPv6。客戶端只須連接至企業網絡,即可實時進行查詢(query)。

全面支援虛擬化

趨勢科技亦了解到不少企業採用了虛擬化技術,因此新版本同樣支援Citrix及VMWare VDI,而後端方面,亦分別可支援Citrix和VMWare的vSphere。至於新版本OfficeScan 10.6新增的資料外泄防護嵌入程式,則只須幾分鐘,即可部署端點資料外泄防護(DLP)功能,讓企業能確保敏感資料的處理程序安全無虞。此外,趨勢科技Mobile Security 7.1亦針對資訊科技消費化,為Apple IOS、Android、 Micorsoft Windows和S ymbian等現時最普及的流動裝置平台,提供支援程式,加強行動裝置的管理功能,並將這些新增的功能全部整合至OfficeScan管理環境,以助企業降低資訊保安、資料保護與裝置支援方面的風險,實現資訊科技消費化的效益。

至於端點安全方面,新版趨勢科技Endpoint Encryption 3.1的實時監察技術,能在追蹤數據外泄及監察時,同時滿足「監控證據(evidence of control)」要求,並且配備先進的啟動前驗證技術,可為電腦、USB以及流動媒體等裝置提供加密方案。趨勢科技 OfficeScan 10.6資料外泄防護嵌入程式,及終端加密Endpoint Encryption 3.1中文版已在港面市;而Mobile Security 7.1中文版,則將於1月發售。

Juniper推動網絡革新

流動化與雲運算大大方便了數據存取,也加速流動網絡用戶與伺服器數量攀升,令聯繫二者的網絡負荷倍增。

Juniper Networks亞太區銷售工程副總裁Raghu Subramanian形容,「網絡已如氧氣般不可或缺,當其充足時人們無知無覺,一旦缺乏則可導致癱瘓。Juniper認為,惟有顛覆式創新(Disruptive Innovation)方能徹底解決傳統網絡負擔。」

構想中,當三層網絡簡化為單層,不僅減少所需設備,扁平架構中更能以極低延遲任意互聯,並可輕易擴展及管理。QFabric包括分布式決策引擎QF/Node、高速傳輸互聯設備QF/Interconnect,與QF/Director,以單一設備集中控制所有節點。

推動流動互聯網革新

「未來流動網絡須承受多元業務與流量沖擊,現有網絡架構性能將難以應付。Juniper提出以QFabric推動數據中心扁平化之餘,也推出Juniper MobileNext、Junos Pulse流動保安套件,與 PTX融合超級核心(Converged Super Core)交換機,備戰流動互聯網革新。」

Juniper MobileNext乃是針對2G/3G與LTE的流動分組核心解決方案,套件包括:基於Juniper MX3D平台的MobileNext Broadband Gateway,支援GGSN與S/P-GW功能;MobileNext Control Gateway則提供MME/SGSN;MobileNext Policy Manager負責政策及計費規則(Policy and Charging Rule Function),營運商並可透過Junos SDK集成新應用 。MobileNext今年還將陸續加入新功能。

據稱,僅無線分組核心(Mobile Packet Core)市場,2011年已達20億美元,預計三年內將增至30億美元,潛力不小。

智能手機出現,令流動業務日益豐富,不再僅限於傳統語音,多元業務將長期並存;而LTE發展亦將帶動頻寬需求遽增,僅靠PTN難以滿足。演進路線與標準雖仍有爭議,但普遍同意PTN(Packet Transport Network)與OTN(Optical Transport Network)將進一步融合,實現城域網絡扁平化。運營商與設備商所關注POTN融合模式,可有效減低PTN、OTN設備數量與成本,簡化架構。

不同於由OTN出發的Alcatel-Lucent及華為等廠商,Juniper以MPLS分組處理切入,PTX系列即是以MPLS高效處理包交換,並融合光纖網絡傳輸的高速大容量交換機。POTN融合架構中,Junos可提供以單一作業系統管理光層與分組層,大幅降低雙層管理複雜度。

關注流動保安

「手機功能日漸豐富,已不再是單純通訊裝置,而應被視作流動電腦,所須保安措施也應提至相應等級。」

Junos Pulse作為「簡單連接」流動解決方案(Simply Connected)重要環節,可提供防病毒、防濫發、防火牆、基於GPS定位與遠端鎖定的防盜竊遺失,以及單一平台監控功能,其L3 SSLVPN功能並已能拓展至包括Android平台在內流動裝置,企業用戶可安全連接入公司內部網絡。「Junos Pulse Mobile Security Suite功能進一步強化,開放API可讓服務供應商與設備制造商(OEM)整合推出增值流動保安及管理服務。」

去年Junos Pulse擴展與Samsung合作,目前已為Galaxy Note、Galaxy SII與Galaxy Tab 10.1企業用戶提供安全連接與裝置管理服務;並聯手IBM Hosted Mobile Device Security Management服務,通過Junos Pulse Mobile Security Suite為iOS、Android、Windows Phone、BlackBerry與Symbian裝置提供流動保安與管理服務。

企業難應對本地資安環境演變

本港資訊科技發達,惟商業競爭激烈,利字掛帥,資安預算往往未必是企業優先考慮。

德勤(DTTL)日前發布的《科技、傳媒及電訊行業(TMT) 全球保安研究》,便指預算與人才缺乏,將持續影響企業資訊保安應對能力;52%受訪企業資安開支,僅勉強達到,甚至低於預期水平。不過德勤中國企業風險管理合夥人顧向聖亦形容,「每當出現重大安全事件,或有業界巨頭帶頭轉型,香港企業警覺性與採納步調便迅速提升。」

立法法規推動

政府資訊保安法規日增,亦有助推動企業遵從監管要求。2011年10月,香港個人私隱專員公署出版《使用便攜式儲存裝置指引》,與《在網絡世界保障私隱—精明使用社交網站》,促企業加強保安防範。

「當前網絡威脅逐步升級,加上相關法規不斷完善,半數企業已開始考慮以聯合姿態參與網絡計畫,資訊保安將走向團隊合作。流動裝置將成企業最大保安威脅,香港智能手機滲透率高居全球前三,風險不小。雖然銀行業普遍實行嚴苛資訊保安措施,其他行業卻相對鬆散。企業IT消費化趨勢,如前線員工以私人智能手機、平板電腦作商務用途,可利用流動優勢提升競爭力,卻令企業面臨資訊保安與員工私隱雙重挑戰,多元流動平台也考驗求企業管理能力。」

流動裝置功能多元化,保安也須跨行業跨機構合作,更加大幅提升難度。

第三方成保安缺口

外包和託管服務因可減輕成本及管理負擔,近來頗受企業青睞。但第三方機構亦能如流動裝置般,為企業保安系統帶來缺口。調查顯示,60%受訪企業雖已有所警覺,卻少見行動,僅有31%的企業對第三方機構保安能力進行測試。

「企業須意識到,當他們越來越依靠第三方機構與雲運算服務供應商,對其保安要求也須與企業資安水平相當。」

同時,企業也愈發關注內部威脅。「僅倚靠資安解決方案本身,並不能完全隔絕風險,人為因素才是威脅主因。」二成受訪企業將員工失誤或疏忽列為主要威脅,17%則指員工濫用IT系統與資訊令企業易受攻擊。

身份與存取管理

德勤企業風險管理服務副總監譚銳堅說,企業加速採用新興技術,諸如虛擬化與雲運算,這些技術,保安系統往往難以及時應付IT環境演變,為IT部門帶來壓力。「身份認證與訪問管理(Identity Authentication and Access Authorization)技術在虛擬與雲端環境下,愈發重要,可協助企業管控內部人員資訊存取行為;企業風險管理(Risk Management),則可偵測、預警乃至限制異常網絡活動。」

不過顧向聖指,相較北美與歐洲,亞太區雲運算發展仍較緩慢,與資安考量、部署及管理複雜度有關;兼之經濟景況未見明顯好轉,公司資通訊科技預算也趨向緊縮。「金融業乃是本港傳統支柱產業,但金融機構於不同時期所插入系統仍能穩定運行,企業應用集成(Enterprise Application Integration)成為瓶頸,由恐龍時代平台向新架構遷移,並非易事。科技、傳媒及電訊行業所用平台相對較新,轉型負擔不致過重。」

2012年1月4日星期三

編輯之選第四季入圍名單揭盅

過去一年,ICT界可謂百花齊放,除本地雲運算服務起飛,虛擬化方案亦持續看俏;海量數據更獲多家ICT研究機構,不約而同地稱為來年最備受關注的IT項目之一。

近年資訊呈爆發性增長,如何有效儲存並加以利用數據,將之轉化為企業營運優勢,相信會是企業保持競爭優勢的關鍵之一。另有市場研究報告指出,消費者主導化(consumerization)與雲運算明年將持續成為市場趨勢。而隨著用戶逐漸主導自己使用的裝置,企業與個人裝置及數據的界線愈趨模糊,為企業保安帶來不少挑戰。綜觀第四季入圍產品方案,果然不乏針對雲運算、數據及保安相關項目,與各大市場趨勢研究調查不謀而合。

「HP QuickPage快‧易‧印」計畫無印量束縛更靈活

本港逾九成企業為中小型企業,潛藏龐大商機。HP專為大型企業而設的打印代管服務(Managed Print Services,MPS)市場成熟,正好開發中小企市場,推出「HP QuickPage快‧易‧印」印量計畫。

用戶按實際印量付費,且不設最低印量選擇;每月打印餘數可轉撥至下一期打印量結算日,最高可累積至6個月,其高度彈性正好切合本地中小企的營運模式。「HP QuickPage快‧易‧印」毋須承諾每月打印量,只按實際印量付費的自選打印模式,更貼近雲運算的「pay-as-you-go」理念。為迎合中小企不同的營運環境,該計畫更分別提供7部HP鐳射打印機,包括多功能彩色鐳射打印機、彩色鐳射打印機、黑白鐳射打印機,及多功能黑白鐳射打印機等;同時備有無印量束縛、中印量及高印量3項計畫,以供中小企選擇。

新方案除備有不同功能的打印設備,亦設有3年至5年計畫年期可供選擇,讓中小企可按營運需要,作出適當調整及更新。此外,該計畫亦全面涵蓋打印機硬件、原裝碳粉盒、安裝及維修保養服務;同時更配合操作簡便的InCommand網上平台,方便客戶實時監察打印量數據、訂購打印耗材,及要求維修服務。其無印量束縛的靈活彈性,自是一大亮點,加上可累積的打印餘數,足以照顧不同行業的季節性業務變化。中小企毋須投放大量資源添置及管理打印設備,即可享一站式計畫的彈性選項,有助將資本開支(CAPEX)轉化為營運開支(OPEX)。


甲骨文「軟硬兼施」連奪三入圍項目

甲骨文向以數據庫見稱,今季不僅秉承數據庫機器的優勢,在伺服器及解決方案方面亦有出色表現。

Oracle SPARC SuperCluster T4-4乃新一代容錯伺服器系列。作為T3的後續產品,SPARC T4的主要改進部分,集中在單線程和加密運算性能上;其8核處理器備有晶片內置網絡功能,和加密加速器(crypto accelerators),加上運行Oracle Solaris,令此超級叢集系統得以提供卓越的關鍵任務效能,且具極高經濟效益。此外,其特別設計,能為甲骨文及第三方應用軟件帶來高效能、安全性、可用性和延展性。Oracle SPARC系統在任務關鍵單線程(single threaded),和高度並行工作負載方面亦取得甚佳表現,用戶可將多個應用軟件層,整合至單一伺服器,簡化系統架構,同時提升使用率。

單顆T4處理器為8核心,較前一代T3的16核減少一半;然而每顆核心可同時執行8線程,與T3相比維持不變。整個處理器執行的線程數量為64,對比T3的128同樣減半,但T4的單線程執行效率和性能卻是T3的2倍,因此T4整體性能佔優。SPARC T4伺服器更可提供先進的虛擬化架構,以進行Oracle Solaris實例(instance),及輕量的應用軟件虛擬化。因此,過去須數秒方完成的伺服器配置,現在則可實時、安全地實現遷移。


Oracle Exadata對大型數據倉庫內置預設優化效能

甲骨文本季入選的另一年度重點產品,乃能針對各行業的不同需求進行優化,助企業大幅縮短工作流程的Oracle Exadata數據庫機器。

複雜的數據倉庫(data warehouse)工作負載,加上驚人的數據增長和商業智能(BI)環境複雜化,乃企業目前對的三大挑戰。Oracle Exadata數據庫機器的整合性平台,專門針對大型數據倉庫而設,提供了一站式預設優化(pre-optimized),及預設配置(preconfigured)的完整數據倉庫配套,當中包括了簡易部署並極具擴展性、冗餘和安全的伺服器、儲存系統、網絡設備及軟件。Oracle Exadata數據庫機器並內置了整合針對線上分析處理(OLAP)、數據採挖(data mining)和統計功能的優化效能。

Oracle Exadata智能快閃緩衝記憶體,能把熱數據無縫地轉移至Sun FlashFire卡,以解決磁碟隨機I/O的瓶頸問題而設,改善查詢效能與共時同作流程。與此同時,另一核心功能Smart Scans則有助負載平衡,將部分數據密集的工序下放至Exadata儲存伺服器,同時容許數據作業,尤其SQL的工序加以利用儲存伺服器和數據伺服器,從而提升整體效能表現。加上其先進的索引及聚合技術,有助大幅縮短儀錶板(dashboard)及報告查詢所需時間。配合Exadata Hybrid Columnar Compression壓縮技術,改革了數據儲存的組織方式,可在毫不影響查詢效能的情況下,提供高達10倍的壓縮比例。


甲骨文ERP商務應用助企業優化營運

全球經濟未見明朗,不但成本上漲,行業競爭加劇也導致利潤削減。市場壓力下,企業對資源管理與市場預測工具需求也隨之劇增。甲骨文企業資源管理(ERP)與供應鏈管理(SCM)方案,以豐富行業經驗進行優化,加上甲骨文整合硬軟件所提供高效能,可協助企業在以需求為導向的市場環境下,準確預測及規劃,提升營運效率,維持並增長現金流量。 甲骨文E-Business Suite以ERP為核心,囊括財務、採購、製造等各方面,整合以往數據孤島,從而令企業可獲取全面資訊,強化協作與管理。ERP應用部署及運用較為複雜。甲骨文應用依模塊化設計,企業可根據業務發展階段,選擇所需ERP功能,自主掌控過渡步調,不必一蹴而就。

甲骨文供應鏈管理功能遠較傳統SCM豐富。Demantra Demand Management令企業可利用實時市場數據,及時分析並預測,迅速回應並監察市場反應,從而優化庫存成本,降低貨物積壓風險。Demantra能將數據傳至Agile Product Lifecycle Management,令企業各部門分享資訊,相應調整規畫,增加新產品推出的成功率,並整合產品生命週期訊息流,提供各階段最佳實務以促決策。Advanced Supply Chain Planning則可蒐集供應鏈中資金、物流及訊息,考慮資源及物料等制約因素,對企業長短期計畫進行優化,並通過性能指標比較模擬供應鏈,提高計畫可執行性。


IBM推動業務流程即服務BPaaS

一般而言,雲運算包括基建即服務(IaaS)、平台即服務(Paas)以及軟件即服務(SaaS)。IBM於SaaS之上,提出業務流程即服務(BPaaS),將雲運算定義向更高層次推進。通過將業務流程服務遷移至雲端,企業透過雲端租用流程服務,降低基建、開發及管理成本之餘,又提升業務效率。不僅帶來新商業模式,甚至也革新商業夥伴之間協作,可謂產業革命。

BPaaS最基本條件,即是統一XML資料格式。IBM 去年收購Sterling Commerce,推動不同行業專屬XML格式。BPaaS也須由共通的軟件架構作基礎,各雲端業務流程服務供應商須通過「服務導向架構」(Services Oriented Architecture,SOA),實現標準化與兼容性。IBM向來是SOA推動主力,透過其WebSphere中間件,既有軟件可過渡至SOA架構。

不同行業作業流程也不盡相同,藉助IBM業務流程管理(Business Process Management, BPM)工具如iLog,可為銀行、能源及公共、政府、醫療、保險、電訊等行業迅速訂造標準流程。最終令不同業務流程可於雲端協作,更多行業於雲端共用。SaaS上線後,SOA架構配合BPM技術,便可於雲上互相銜接共用,成為貫通商業流程。BPaaS基於統一標準的互通性,自動化服務加上按需隨選,將推動現有業務流程模式創新。


Riverbed Steelhead強化廣域網優化性能

廣域網優化可大幅降低應用在廣域網絡上執行的延遲率,市場競爭激烈。Riverbed產品因廣泛支援多類應用協定,配置極為簡單,其旗艦產品Steelhead不僅推出VMware版本,也可支援Amazon EC2雲端服務,並不斷升級其作業系統RiOS,深化廣域優化技術性能。近年UDP協定使用漸增,包括VoIP、統一通訊、高速檔案傳輸以及災難復原,皆相繼採用UDP,但因UDP優化難度高於TCP,市場多數產品均未能提供UDP封包優化。Riverbed新推出RiOS 7.0,即支援優化UDP與IPv6數據,除加速災難復原和遠程複製,其他UDP上的應用,如TFTP傳輸、Windows PE遠端啟動,甚至IPv6數據,速度均見明顯提升。

虛擬桌面(VDI)日漸流行,Citrix發展ICA通訊協定,廣泛用於VDI平台。但VDI倚賴遠端回傳畫面,讀取本機硬盤及USB記憶體速度往往差強人意。新版RiOS對此加以強化,支援SSL加密後的ICA協定,加速資料於本機和伺服段來回傳輸,改善VDI效能。RiOS 7.0並能優化HTTP視頻串流,流量拆分技術能以單一串流同時服務多個用戶,不僅減少重複數據,省下頻寬,更可將串流儲於Steelhead設備,按需重播。RiOS 7.0也兼備網絡性能管理(NPM)功能,所預載Cascade Shark程式,用遠端Steelhead蒐集並分析數據,直接於Cascade Pilot介面監控並處理網絡故障。


Fortinet UTM企業級防火牆

網上保安威脅與日俱增,加上企業網絡結構愈趨複雜,隨著企業業務擴展,一般多重威脅管理(UTM)系統早已不敷應用,難以確保網絡安全及效能。

Fortinet致力推動系統保安的發展,新近發布的兩款新UTM設備,均整合了防火牆和入侵防禦系統(IPS),同時結合專為企業而設計的進階應用基礎安全保護系統。FortiGate 3950B可提供高達120 Gbps的低延時防火牆效能,結合高速數據中心和網絡周邊,讓保安要求極為嚴苛的企業環境牢不可破。而另一新型號FortiGate 3951B,設備則包括內置存儲,和可擴展到100 Gbps的防火牆功能。兩款產品皆通過模組架構提高效能,整合全面的網絡和內容安全服務,將防火牆從簡單的「允許/阻止」功能,提升至超高性能威脅識別、預防,和落實至應用程式的防衛方針,並通過將內容感知技術,整合至防火牆,即使是來自可信網絡的威脅同樣能得以偵測。

FortiGate 3950B及3951B更可與IPSec/SSL VPN、防病毒或反惡意軟件、網絡過濾、防垃圾郵件、數據丟失預防、安全和語音服務隨意組合,以提供靈活部署。兩型號並載有FortiOS 4.0 MR2操作系統,內置FortiASIC處理器和模組架構等定制硬件,從而提供廣泛的保安服務。


SingTel高性能雲運算服務

對全球性雲運算而言,連接性能至關重要。SingTel作為亞太區最大MPLS(IP VPN)網絡運營商,佔據先天優勢,因MPLS網絡具彈性與極高穩定性,加上隨需供應的頻寬,適宜私有雲部署,SingTel可確保端對端(End to End)傳輸質素。SingTel亦是全球首五家獲VMware vCloud Datacenter Services認證服務供應商之一,於虛擬化管理及保安皆達致VMware技術最高水平.

SingTel是國際交換網上數據主要Internet Exchange之一,系Tier 1的ISP,並與同為Tier 1的其他ISP建立Peering,為下游網絡交換數據,及向較小ISP供應Upstream。即使於公共互聯網上部署雲運算,SingTel也能保證順暢傳輸與高可靠性,並能通過其分散各地的數據中心提供負載平衡,同時與歐美及日本業務夥伴合作推出Federated Cloud服務,雲運算存取速度可提升至以往十倍。

SingTel合作夥伴包括廣域網優化領導廠商Riverved,保安廠商Juniper和Bluecoat,以及ArcSight管理與監察記錄(Log),並專門設有監察保安中心確保雲運算服務安全性。其托管服務(Managed Service)與專業服務(Professional Service), 針對現時流動運算需求,覆蓋包括流動保安、收費計畫設計、流動軟件合作研發等服務。

SingTel以全面性措施IPPT, 建立最為深入(In-depth)的審核程序與執行方針,聘請及培訓專業人才(People),執行符合ISO27001及SS507等最高級別國際認證標準的管理程序(Processes),並整合最先進技術(Technology),保證穩定雲運算服務。

Kindle火都嚟埋

二O一一年尾,突然傳咪記有可能收購黑莓,流動電訊真係唔易做。從HP嘅TouchPad出師未捷,Dell處於陪跑狀態,證明 Tablet市場唔容易做。另一隻以Android 2.33作業系統,號稱全球最平嘅亞馬遜 Kindle Fire平板,售一百九十九美金,折合港幣一千五百大洋,但無GPS無藍芽無3G,只有亞馬遜支援嘅雲端技術Silk瀏覽器,加埋電子書,抵唔抵?見仁見智。

實際上,國貨Tablet競爭力唔曳,ZTE中興嘅Light Tab 2,速度更快,同樣7吋熒幕而且有鏡頭及GPS,而華為IDEOS S7 Slim有3G,解像較低,街價不過港幣二千八百八十八。

Kindle Fire一出,已被批評有蟲,急出補丁救亡,又跟iPad一樣,美國以外唔能夠訂電影音樂,好多功能局限於美國境,亞瑪遜支援嘅Kindle應用有限,結果要開放用戶安裝Android市場應用,網上又瘋傳破解嘅Root方程式,Silk瀏覽器同樣毀譽參半,用戶投訴雲端技術,仲慢過Chrome同IE好多,Kindle Fire嘅命運,可能好似TouchPad一樣,統統被改頭換面,亞馬遜白忙一場,回復推銷黑白年代Kindle,除非亞馬遜有身作業系統,否則始終為他人作嫁衣裳。

踏入新一年,外圍經濟唔好,香港難獨善其身。美國經濟轉勢,始終唔會話馬上強力反彈。加上美國經濟回升,息口回升,可能亦非好事。經濟前景趨向審慎,年底電訊股表現亦一葉知秋,MSCI電訊服務指數一路向下,各大電訊公司,包括V仔凍結人手,顯示電訊前景麻麻地。最近P仔亦告重組,聽講做開消費部門嘅Tom Chan,轉去睇商業服務,Gary除咗繼續睇工程服務,仲兼顧愈嚟愈競爭劇烈嘅數據中心。

2012 ICT趨勢預測

剛過去的2011年,資訊及通訊科技(ICT)業界百家爭鳴,不過隨著來年歐美經濟放緩,ICT可會受到影響?資訊科技研究機構Gartner新近發表的趨勢預測顯示,IT機構即將在預算、科技與成本控制上作出改變,而IT部門在過去具有一定影響力的範疇上,其重要程度將逐漸降低。

海量數據決定競爭優勢

是項趨勢預測主要針對去年多項被列為熱門趨勢必須條件,包括:相關性、影響程度,以及對受眾的吸引力等進行評估。Gartner分析師指,踏入2012年,企業所取得的資訊將大為增加,然而如何了解有關資訊將是一大挑戰。IT部門在制度控制上將面臨轉變,因此無法保證數據的一致性與效率。許多員工將為了如何避免關鍵商機流失,或在策略性的決策上誤用有問題資訊而煩惱。由於短期內沒有相關法規的幫助,企業只好自行決定如何應付海量數據。

分析續指,目前的智能裝置發展趨勢與上網率上升,導致可用數據量激增。然而,「海量數據」這熱門詞彙背後所隱含的,不僅局限於單純的數量問題,還包括複雜性、多樣化及數據傳遞速度。因此,光是蒐集和分析數據是不足夠的,還須具備即時提供數據的功能,從而對企業的生產力、獲利能力或效率,帶來實質的影響,並作出相應對策。逾85%財富500強企業對未來的海量數據問題,尚未做好技術與管理上的準備,只有少數能夠善用此趨勢所帶來的競爭優勢。

雲運算持續看俏

至於去年另一大勢力雲運算,預計未來將持續看俏。由於全球經濟下滑,企業被迫降低營運成本及提升效率,預計兩成以上企業為解燃眉之急,自去年起已開始選擇性將客戶敏感數據儲存於混合架構中;此類混合架構乃由私人網雲或公共網雲供應商,與其內部解決方案共同構建。料至2016年底,逾五成世界1000強企業,會將敏感客戶數據存於公共雲。此趨勢的影響之一,是主要外判廠商收入將被廉價雲服務瓜分料高達15%。分析指出,工業化廉價IT服務 (ILCS)逐漸崛起,未來三至五年,這種新模式將重新制定IT的價值定位。廉價雲服務將瓜分現有與潛在的外判服務收入。正如採用離岸運送模式的情況一樣,廠商必須投資並採用以雲運算為基礎的新型工業化服務策略,採取的模式可以是直接或間接,對外或對內皆可。預計規模將達一兆美元的IT服務市場,目前正處於進一步瓦解階段的初期,情況類似廉價航空的出現,為運輸業所帶來的影響。

保安考慮乃目前落實雲運算的一大阻力,但分析料未來可能有所放寬。預計至2016,四成企業會將獨立安全測試證明,列為採用任何雲服務的先決條件,意味著企業在評估雲服務是否具備對抗安全威脅與攻擊的能力時,除過往自僱第三方廠商進行安全測試外,亦可接受雲服務供應商所發出的證書,證明第三方安全方案廠商已進行應用程式測試。

流動裝置氣勢如虹

過去一年,智能手機和平板電腦勢如破竹。相信來年走趨持續強勁,分析料未來四年內,全球消費者使用的裝置淨增長率中,智能手機與平板電腦合計的比將重達九成以上。此外,各類手機應用平台功能增多,也將推動進一步的創新,特別是當流動裝置與定位、在線狀態,及社交資訊等功能整合時,更有助加強其實用性。Gartner預計,2011年針對個人電腦與流動裝置的應用程式開發計劃,數目不相伯仲,而後者的開發更為創新;從2010年第四季至2014年第一季,消費者採用新型裝置的數量將增加三倍,因此絕大多數的客戶端應用程式,日後將完全針對流動裝置,或首重流動裝置。

企業市場方面,料及至2016年,最少半數企業電郵用戶將使用平板電腦或流動裝置,而非桌面裝置。電郵系統廠商也可能因此累積流動客戶,提供形形色色的服務。流動裝置管理平台廠商的商機可望大增,相反,提供協作服務組合的供應商壓力會更大,包括即時通訊、網絡會議、社交網絡以及共享工作間等。

Gartner執行副總裁及Gartner 院士Daryl Plummer表示,消費者主導化(consumerization)與雲運算持續成為市場趨勢,突顯過去部分屬於IT部門的責任,將轉移至其他部門。這對IT部門的前景來說或許不妙,但為免遭淘汰必須及早適應。

Brocade企業級方案降TCO解網絡困局

企業網絡追求低延遲性(Low-Latency)、高效能表現、高可用性,同時能將整體擁有成本(TCO)盡可能降至最低,可惜技術或預算所限,往往事與願違。

企業需要簡潔易用、具彈性和低成本的網絡基建,但為配合未來業務發展需求,往往投放過多預算,架建額外基建,導致網絡愈趨複雜。為此,Brocade朝著優化網絡匯集(Aggregation)和核心網絡經濟效益的目標邁進,為Brocade FastIron SX Series機箱式網絡匯集及核心交換器系列,推出全新刀鋒式模組,以增強產品效能和延展性。

ICX 6610提供5倍堆疊頻寬

全新的Brocade ICX 6610 Switch高性能以太網絡存取交換器,針對底層接入,以機箱等級(chassis)產品的可靠性與效能,結合可堆疊式交換器的靈活與經濟效益,為高需求應用和流動工作模式進行優化,可提供高5倍的堆疊頻寬。傳統單機無法提供64 GbE的頻寬,而達業界標準的ICX 6610,則可提供8×10 GbE上傳埠,以及同級產品最高的傳輸總頻寬 (Aggregation Bandwidth)。而選擇方面亦能充分配合企業業務發展所需,分別提供24埠和48埠RJ-45 10/100/1000Mbps型號,另可支援PoE(Power over Ethernet) 的24埠和48埠RJ-45 10/100/1000Mbps型號,以及24埠100/1000Mbps SFP的型號(SFP模組體積比傳統的GBIC模組減少一半,可在相同的面板上,配置多出一倍以上的埠數量)。

隨著擴展簡化,門檻亦相對下調。企業可先購置8×1 GbE上傳埠,待業務有擴充需要時,才增加選購授權,無縫升級至10 GbE,而毋須購買任何新卡或設備。與競爭方案相比,Brocade ICX 6610改善了35%整體擁有成本(TCO),並提供較長的產品功能壽命。

而全新高密度8×10 GbE刀鋒式模組,讓 Brocade FastIron SX能延展至多達128個10 GbE埠。Brocade FastIron SX方案具備無損耗故障復原(Hitless Failover)功能,大幅提供其可用性;另新增功能包括利用Multi-Chassis Trunking(MCT)技術,建立雙主動(Active-Active)復原效能,較之傳統主動-被動(Active-Passive)冗餘設計,可所多達兩倍頻寬。此外,新方案亦採用支援MACSec安全協定,和節能以太網絡(Energy Efficient Ethernet,EEE)的硬件,有助保障用戶投資。

Symantec預測 今年持續性滲透攻擊大增

Symantec11月份網絡安全威脅報告警示,香港受攻擊頻率高居全球第三,為亞太區首位,平均每2.9日攔截一單攻擊,每127人即有一受害對象。報告顯示,相較年初,11月針對性攻擊數量激增四倍。

Symantec香港區董事總經理徐海國分析本港IT趨勢,認為企業受益虛擬化、雲運算以及流動應用之餘,也不能不預先防範:「攻擊將更為複雜,其中尤以進階持續性滲透攻擊(Advanced Persistent Threats, APT)威脅最大。」

防範針對性攻擊

APT攻擊模式不同於一般惡意軟件的破壞性方式,而是猶如臥底般潛藏滲透,以躲過偵察,一旦攻擊成功,受控系統將成為日後攻擊據點,若未得手,則會持續監控以增加未來成功機會。專門針對企業SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系統的Stuxnet曾入侵伊朗核設施,而部分編碼與Stuxnet如出一轍的Duqu蠕蟲,正透過微軟作業系統漏洞緩慢擴散。

「攻擊變得更有針對性,部份來自企業競爭對手,透過間諜軟件竊取機密資訊。」Symantec 2011中小企業威脅報告發現,儘管近一半中小企業認為自己不會成為攻擊對象,實際40%針對性攻擊對象乃是少於500人企業,針對大型企業僅28%。相較戒備森嚴的大企業,中小企往往缺乏關注及防備,反而更易成為黑客攻擊對象,而香港逾97%皆屬中小企,形勢嚴峻。

虛擬及雲端保安

徐海國說,本港企業雲運算普及程度暫未及虛擬化,但無可置疑將成未來技術趨勢。「中小企將是公共網雲推動主力,對雲運算保安需求亦將隨之攀升。」

Symantec V-Ray為企業實體及虛擬混合環境下保安、儲存、備份與復原提供洞察,Application HA 6.0則提升了虛擬機內應用管理的可視性。注入Symantec雲端信譽技術Insight的EndPoint Protection,已提供.Cloud雲端版本,徐海國表示,未來將推出更多基於雲端的保安產品。

「Symantec 2012年新產品『Symantec O3』,如同臭氧層包裹地球般,以單一雲端保安平台,保護企業雲端基建及應用,於公共、私有及混合網雲環境下提供三層防護:身份識別及認證,數據加密及防外泄(DLP),並可提供記錄以滿足監測及法規遵從需要。」

流動裝置成薄弱環節

智能手機與平板電腦所引領流動趨勢,日漸蔓延至企業。Symantec香港區系統工程經理李輝形容:「流動裝置如同傳統資訊保安堤上蟻穴,已成為企業保安系統最薄弱環節。」員工自攜裝置政策(BYOD)雖能提升辦公效率,但通過個人流動裝置存取企業內網,往往令潛在威脅得以入侵。

Symantec Mobile Management 7.1,可隔離設備內企業與私人數據,於單一平台管控Android、iPhone、iPad、Windows Phone、Blackberry及Symbian終端,並可經由無線方式部署應用及更新。Symantec Data Lost Prevention (DLP)亦延伸入平板電腦,DLP for Tablet具內容感知(Content-aware)功能,可偵測於網頁、Dropbox及Facebook等雲端應用上傳輸數據,確保符合企業政策,降低敏感資訊外泄幾率。目前可支援iPad,新版本將進一步覆蓋Android平板裝置。

SAP加碼社交網絡分析應用

社交媒體作為當前最為活躍的訊息平台,不僅對企業及其產品影響力不容小覷,政府部門亦可善加利用。
SAP亞太暨日本區政府行業副總裁Adaire Fox-Martin表示:「SAP正與亞太區各地政府商討,聯手建立公營機構社交媒體框架(Social Media in the Public Sector,SocMePS),通過社交平台加強與公眾溝通互動,並支援部門間協作,提升服務效率。為區內政府服務引入社交媒體,涉及科技與文化轉變,可謂是全新嘗試。」

推動亞太區電子政務

Fox-Martin闡述SAP 「SocMePS」願景,可通過三種途徑實現:「政府可將社交媒體用作公眾通訊平台,發布活動及計畫公告;以特選社交媒體作為內部通訊平台,協調機構間合作;最終與既有公眾參與框架整合,交付服務(e-Service)。」

然而無論對公營或私營機構而言,社交網站資訊分析都絕非易事,首要問題便是資訊量極大,僅Facebook一日即可產生20 Terabytes數據。不少分析工具為減輕蒐集及篩選負荷,惟有利用簡化模型,難以得出準確分析與預測,滯後數據也難敏銳反映市場風向。

SAP以商務軟件起家,今年推出高性能分析設備HANA(High-Performance Analytic Appliance),利用記憶體內運算(In-Memory Computing),以單一數據庫(In-Memory Database)迅速存取並實時分析大量結構性及非結構性數據,正好可用來分析時刻變化的社交媒體訊息,又不致影響SAP ERP等其他應用運作效能。SAP Business Objects 商務智能(BI)已可直接利用HANA,HANA並能透過Business Objects Data Services軟件導入外部資料,整合非SAP應用數據,從而拓展了可分析範圍。

針對社交媒體分析瓶頸

社交媒體分析另一瓶頸,在於語義理解。「社交網站中語言表達趨於口語化,運用十分靈活且不斷演進,例如不同語境下同字異義、詞義衍變、俚語與縮寫、拼寫及文法錯誤,這些都增加了資料蒐集和準確分析難度。」

有見及此,SAP Business Objects Data Services 4.0提供強化的文本分析,包括基於「社交網絡語言詞典」的自然語言處理(Natural Language Processing, NLP), 以及情緒分析(Sentiment Analysis)功能,令分析更為智能;用戶也可客制化應用字典,如加入網絡中關於機構或產品的非正式稱謂。不但準確度可達80%以上,除關鍵字、時間、事件、發言者、地理位置與聯絡方式之外,更可提供更多細節,如態度、行為意圖以及市場趨勢,並能與如過往交易記錄等數據關聯。

Fox-Martin也負責SAP產品在亞太區的本地化:「Data Services 4.0現已可支援英、德、法、西、日文與簡體中文,年底將可增加包括繁體中文、韓、俄、土耳其等25種語言。」

SAP早前與NetBase合推基於雲端的SAP Social Media Analytics,具備經NetBase優化的NLP引擎,以及內建社交智能數據倉庫ConsumerBase,每日可處理逾九千五百萬條社交網站發言, 用戶並可於iPad上隨時隨地瀏覽分析報表。

收購SuccessFactors加速雲運算

SAP倡導記憶體內運算、流動化與雲端運算相集成,透過雲端及流動平台,包括社交媒體分析在內的商務應用皆可獲益。SAP近日更豪擲34億美金收購雲端人力資源管理軟件供應商SuccessFactors,乃是SAP繼以68億及58億美元先後併購Business Objects、Sybase之後第三大收購,消化後無疑將催動其雲運算策略。甲骨文也將基於雲的客戶服務公司RightNow Technologies納入旗下,IBM則收購了雲端商務分析軟件DemandTec,市場或將掀類似併購熱潮。